© Coralien.nl. Mogelijk gemaakt door Blogger.

Advent - verwachting!

We leven in de adventsweken. Advent - verwachting!
Stilstaan bij de bijzondere komst van Kindeke Jezus...

Ik zag een replica van een foetus van 10 weken oud.
Ik moest denken aan de Heere Jezus die op aarde heeft willen komen. Hij is klein geweest als deze foetus.
Al Zijn heerlijkheid heeft Hij af willen leggen om zondaren te redden.
Wat een wonder!
De replica heb ik op een beurs gekregen van Schreeuw om Leven.
Denken (en bidden!) wij ook wel eens aan de vrouwen die voor een heel moeilijke keuze staan?
Bij wie hun partner of hun familie eisen dat zij het leven moeten aborteren,
of dat zij door een moeilijke situatie het niet zien zitten om een kind te moeten voortbrengen,
en dat zij daardoor overwegen om een abortus uit te laten voeren?

Weet je wel dat er wereldwijd zo'n 46 miljoen abortussen per jaar worden gepleegd?
Een gemiddelde van ongeveer 26 op 100 zwangerschappen!
Een kleine foetus. Zogenaamd is het voor de vrouw een mensenrecht om het te laten aborteren...
En deze foetus? Heeft het geen mensenrechten?
Want wie kan nu ontkennen dat het een mini-mensje is?

0 reacties: